POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

AUTOTRANSPORTES VILÀ S.L. decideix implantar un sistema de gestió integrat de la Qualitat basat en la norma ISO 9001:2015, i del Medi Ambient, segons Norma ISO 14001:2015, amb la finalitat de satisfer les necessitats i expectatives dels nostres clients, el compliment amb la legislació i reglamentació aplicable, considerant a més els criteris de millora continua i de prevenció de la contaminació.

La nostra activitat comporta alts nivells de seguretat, coordinació i especialització, que es reflecteixen en els següents aspectes.

  • Oferir solucions als nostres clients en el magatzematge i transport de mercaderies per carretera, amb un servei integral eficaç.
  • Incorporar la millora contínua en la gestió dels nostres processos, i en l’eficàcia del sistema.
  • El compromís de complir amb la normativa vigent relacionada amb el medi ambient i amb la prestació del nostre servei.
  • Atendre de forma personalitzada a tots els nostres clients.
  • Conèixer la percepció dels nostres clients i satisfer les seves necessitats.
  • Disposar d’un personal motivat i professional que participi activament en la generació d’accions de millora.

Disposem d’objectius planificats amb un seguiment periòdic alineats amb aquesta Política, perquè la seva consecució faciliti la millora i evolució del sistema.

Aquesta Política de qualitat i Medi Ambient es revisa periòdicament i es transmet a tot el personal propi, o aquelles persones que treballen en nom de la nostra organització, a més es publica i és signada per la direcció com a evidència del nostre compromís respecte a la qualitat i a la millora contínua.